1920

 

CZ 176 A gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1946

 

CZ 494 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 499 gestempelt

0,35 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 499+ZF gestempelt

1,50 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 500 gestempelt

0,65 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 500+ZF gestempelt

2,50 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1955

 

CZ 890 gestempelt

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 894 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 895 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 896 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 897 gestempelt

0,15 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 956 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1969

 

CZ 1882 gestempelt waagrechtes Paar

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1971

 

CZ 2020 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2046 gestempelt

1971

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1972

 

CZ 2080 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1974

 

CZ 2204 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2218 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1975

 

CZ 2268 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1976

 

CZ 2308 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2315 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2316 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1977

 

CZ 2370 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2371 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2391 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2393 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2396 + Zierfeld gestempelt

1977

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2397 gestempelt

1977

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2397 + Zierfeld gestempelt

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2398 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2401 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2402 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2404 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2420 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1978

 

CZ 2432 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2438 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2451 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2467 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2468 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2475 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2479 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2481 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1979

 

CZ 2487 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2488 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2494 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2499 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2500 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2501 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2502 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2503 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2517 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2519 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2522 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2523 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1980

 

CZ 2547 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1983

 

CZ 2728 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2735 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2742 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2743 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2744 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2747 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1984

 

CZ 2763 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2775 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 2803 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1985

 

CSSR 2813 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CSSR 2820 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CSSR 2832 gestempelt

1985

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1990

 

CZ 3029 + Zierfeld postfrisch

Wert: 1 (Kc)

Cz

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3029 + Zierfeld gestempelt

Wert: 1 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3036 postfrisch

Wert: 50 (H)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3036 Viererstreifen postfrisch

Wert: 4x 50 (H)

CZ

0,40 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3037 postfrisch

Wert: 50 (H)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3042-3045 postfrisch

Wert: 4x50 (H)

CZ

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3046 postfrisch

Wert: 1 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3047 postfrisch

Wert: 1 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3050 postfrisch

Wert: 1 (Kc)

CZ

0,12 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3059 gestempelt Kleinbogen

Wert: 4x 4 (Kc)

Tschechoslowakei

0,80 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3062 postfrisch Kleinbogen

Wert: 4x3  (Kc)

Tschechoslowakei

0,80 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

 

 

1991

 

CZ 3074 postfrisch

Wert: 3 (Kc)

CZ

0,16 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3074 gestempelt

Wert: 3 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3075 postfrisch

Wert: 1 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3075 gestempelt

Wert: 1 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3076 postfrisch

Wert: 1 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3076 gestempelt

Wert: 1 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3077 postfrisch

Wert: 50 (H)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3077 gestempelt

Wert: 50 (H)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3078 postfrisch

Musterabbildung

Wert: 5 (Kc)

CZ

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3078 gestempelt

Wert: 5 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3079-3083 mit Zierfeld postfrisch

Musterabbildung

Wert: 5x1 (Kc)

CZ

0,40 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3079-3083 gestempelt

Wert: 5x1 (Kc)

CZ

0,40 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3086 gestempelt

Wert: 8 (Kc)

CZ

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3087-3089 postfrisch

Musterabbildung

Wert: 50 (H); 1 und 2 (Kc)

CZ

0,40 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3087-3089 gestempelt

Wert:50 (H); 1 und 2 (Kc)

CZ

0,20 €

 • leider ausverkauft

CZ 3090 + Zierfeld postfrisch

Wert: 4 (Kc)

CZ

0,60 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3090 + Zierfeld gestempelt

Wert: 4 (Kc)

CZ

0,20 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3090 + Zierfeld (2x) Viererblock gestempelt

Wert:2x 4 (Kc)

CZ

0,40 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3091-3092 postfrisch

Musterabbildung

Wert: 2x4 (Kc)

CZ

0,60 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3091-3092 gestempelt

Wert: 2x4 (Kc)

CZ

0,25 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3091-3092 waagrechte Paare postfrisch

Wert: 4x4 (Kc)

CZ

1,15 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3093-3094 postfrisch

Musterabbildung

Wert: 1; 2 (Kc)

CZ

0,15 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3093-3094 gestempelt

Wert: 1;2 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3095 postfrisch

Wert: 10 (Kc)

CZ

0,32 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3095 gestempelt

Wert: 10 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3098-3101 gestempelt

Wert: 50 (H); 1;3;5 (Kc)

CZ

0,25 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3107 gestempelt

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3108 postfrisch

Wert: 2 (Kc)

CZ

0,12 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1

CZ 3108 gestempelt

Wert: 2 (Kc)

CZ

0,10 €

 • verfügbar
 • 3 - 5 Tage Lieferzeit1